Wykonujemy zlecenia dla małych i dużych firm instytucji i administracji, domów, mieszkań, wspólnot mieszkaniowych.

Zakres:

>>Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w mieszkaniach  z wykonaniem dokumentacji:  schematy , pomiary z protokółami i ew. załatwienie zgłoszenia odplombowania i zaplombowania w INNOGY licznika (jeśli jest to konieczne przy remoncie )

>>pomiary instalacji i przeglądy elektryczne 5-cioletnie (również dla całych budynków-wspólnoty ,spółdzielnie mieszk.)

>>Kompleksowe remonty elektryczne budynków wielorodzinnych

>>Budowa lub wymiana rozdzielnic elektrycznych w tym licznikowych , zgłaszanie gotowości odbioru instalacji do Zakładu Energetycznego

>>Prace związane z montażem osprzętu :gniazda, wyłączniki , oprawy ośw. i halogenowe , płyty indukcyjne (z podstemplowaniem  gwarancji) ,wentylatory ,podgrzewacze wody -przepływowe lub boilery

 

Wykonujemy również kompleksowo okablowanie dla nowo budowanych obiektów (elektryczne, komputerowe, telefoniczne, domofonowe i komputerowe.